×
Thông Báo

Chú ý: Muốn sài 4G phải có sim viettel đăng ký gói nền

Nếu không thấy hướng dẫn vui lòng chọn Tiếng Việt góc phải

.
.
.
.